Çevre Politikası

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak;

Satın alma aşamasından başlayarak, tasarım, uygulama ve iş teslimi sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite politikalarını uygulamak.

Bunun için teknik olanakların geliştirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve çevre bilincinin yeterince gelişmiş olmasının sorumluluğunu taşımak.

Dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığını, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğunun bilinciyle çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi gerekliliğine inanmak.

Çevre politikamızın özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi amaçlamak.

Şantiye ve tüm çalışma sahalarımızda iş kazalarının ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizi geliştirecek amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.